п а р т н е р и
Тековни конкурси
пронајди

ГРАНТОВИ ЗА ИСТРАЖУВАЧИ НА ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО 2018-2019

Програмата за грантови за истражувачи на граѓанското општество (CSSA) поддржува меѓународна академска мобилност за да им овозможи на докторандите и универзитетските наставни кадри пристап до ресурси кои ги збогатуваат општествено-ангажираните истражувања и критичката истражувачка работа во нивната матична земја или регион.

Прочитај повеќе