Концепти

Зајакнување и мобилизација на граѓаните

Општина по мерка на граѓаните

Интеграција на Ромите

Проекти и програми кои се спроведуваат во рамки на концептите

Форуми во заедницата

Пристап до правда во Македонија

Регионална програма за поддршка на истражувања

Проект на УСАИД за граѓанско општество

Хуманитарна и правна помош за мигрантите

Граѓанско учество за локална демократија

Заедничка рамка за правно зајакнување

Мобилизација на локални организации и активизам во заедницата | 2017

Граѓанска акција за итни реформски приоритети | 2017

Инклузивни и транспарентни образовни политики | 2017

Проект на УСАИД за граѓанско учество | 2017

Граѓанска алијанса за транспарентност | 2017

Области

Слобода на изразување

Младинска ангажираност за општествени промени

Унапредување на човековите права во здравството

Мониторинг и документирање на човековите права

Борба против корупција

Буџетска транспарентност

Младински активизам | 2017

Здравствени политики базирани на човековите права | 2017

Програми

Образование

Информации

Медиуми

Правна програма

Јавно здравство

Програма за реформа на јавната администрација и локалната самоуправа

Исток-Исток: Прекугранични партнерства

Граѓанско општество

Регионална програма за поддршка на истражувања

Општо

Форуми во заедницата

Ние одлучуваме

Правна програма
пронајди

ФООМ го поздравува вклучувањето на граѓанскиот сектор во изготвувањето Заеднички основен документ

Фондацијата отворено општество – Македонија (ФООМ) со писмено обраќање до Министерот за надворешни работи, Никола Попоски и Драгана Кемера од Сектор за мултилатерални односи при МНР го поздрави процесот на изготвување на Заедничкиот основен документ и обидот во овој процес да се вклучат здруженијата и фондациите во Република Македонија. Транспарентниот процес на унапредување на правниот систем во РМ, преку вклучување на граѓанскиот сектор во процесот на приближувањето на македонското законодавство до меѓународните стандарди за човековите права, е основна цел на правната програма на ФООМ.

Едновремено, ФООМ упати забелешки и препораки насочени кон подобрување на квалитетот на Заедничкиот основен документ и негово усогласување со Упатствата за хармонизирано известување во рамките на меѓународните договори за човекови права, вклучувајќи упатства за основниот документ и за извештаите кон конкретните меѓународни договори.

Имајќи ја предвид определбата на ФООМ за придонес кон суштинско вклучување на граѓанските организации во процесот на изготвување документи од значење за унапредувањето на состојбата со човековите права, Фондацијата е спремна да придонесе кон исполнување на препораките на ООН во поглед на суштинско вклучување на заинтересираните страни во консултативните процеси, но и во отворено искажаните заложби на Министерството за надворешни работи (МНР) за изготвување формален и сеопфатен процес за консултација со граѓанскиот сектор.