Слободен пристап до информации
пронајди

Парите и политиката

Годишен извештај - Транспарентност во финансирањето на политичките партии

Автор: Искра Андреева
Уредници: Данче Даниловска – Бајдевска, д-р Марија Петровска
Издавач: Транспарентност Македонија, 2012